Välkommen till Sjukvårdsbolaget - Utbildningar AB!

Vi hjälper Er att trygga Er arbetsplats, organisation, förening eller hemmiljö genom att erbjuda Er skräddarsydda kurser i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Kunskap räddar liv!

Hjärt- och lungräddning!


Vi är certifierade instruktörer att utbilda i hjärt- och lungräddning. Vi kan erbjuda er följande kurser i enlighet med HLR-rådets riktlinjer:


Vuxen-HLR med hjärtstartare

Barn-HLR

HLR för Insatspersonal

S-HLR

Luftvägsstopp Vuxen

Luftvägsstopp Barn

Första Hjälpen

 

Vi följer HLR-rådets riktlinjer och lärandemål vilket garanterar att ni erbjuds nationellt fastställda behandlingsriktlinjer.

Hjärtstopp!


Varje år registreras ca  5000  plötsliga oväntade hjärtstopp i Sverige. Av dessa överlever knappt 11%.  Den största orsaken är hjärtinfarkt.


För varje oanvänd minut som går efter ett hjärtstopp minskar överlevnaden med 10%.  Om en strömstöt från en defibrillator ges inom 3 minuter efter ett oväntat plötsligt hjärtstopp är överlevnaden upp emot 74%.


   

Första hjälpen!


Första hjälpen kurs  med innehåll som anpassas till er arbetsplats, organisation, idrott  eller verksamhet.


S - X A B C D E

L - A B C

Olycksfall - Barn & Vuxna

Fallskyddsutbildning

Personlig skyddsutrustning

Akuta sjukdomsfall

Brännskador

Idrottsskador

Enligt AFS 1999:7


Vi använder oss av forskningsbaserad kunskap, vetenskaplig litteratur samt beprövad erfarenhet.